သွင်းကုန်လိုင်စင်မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်း

Wed, 04/24/2013 - 10:46 -- admin
            ထုတ်ပေးထားသည့်သွင်းကုန်လိုင်စင်များပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့်မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားပါက ဆောင်ရွက်မှုအခကြေးငွေ ကျပ် ၅၀၀၀ ပေးဆောင်ရမည်။