လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား (Reconditioned)(Wagon အုပ္စု)

Sat, 03/03/2012 - 07:03 -- Anonymous (not verified)
စဥ္ Brand Name Sub-Brand Name C/O CIF (USD) မွတ္ခ်က္
2007 2008 2009 2010 2011/2012
Wagon
၁၅၁ Acura Mdx Japan 25,600.00 27,000.00 28,400.00 31,600.00 39,500.00
၁၅၂ Audi Q5 Germany 29,000.00 31,000.00 32,000.00 36,000.00 * 45000.00
၁၅၃ Audi Q7 Germany 30,000.00 33,000.00 36,500.00 41,000.00 45,000.00
၁၅၄ BMW X1 Japan 24,300.00 25,600.00 27,000.00 30,000.00 35,000.00
၁၅၅ BMW X3 Germany 41,000.00 43,000.00 45,000.00 49,000.00 74,900.00
၁၅၆ BMW X5 Germany 42,000.00 47,000.00 52,000.00 58,000.00 63,800.00
၁၅၇ BMW X6 Germany 54,000.00 57,000.00 * 60000.00 64,000.00 * 80000.00
၁၅၈ Cadillac Escalade-Platinum U.S.A 55,000.00 58,000.00 61,000.00 68,000.00 85,000.00
၁၅၉ Cadillac SRX U.S.A 23,000.00 24,000.00 25,000.00 28,000.00 35,000.00
၁၆၀ Chevrolet Captiva U.S.A 19,700.00 21,900.00 24,300.00 27,000.00 30,000.00
၁၆၁ Daihatsu Atrai Wagon Japan 16,000.00 17,000.00 18,000.00 20,000.00 22,000.00
၁၆၂ Daihatsu BEGO Japan 17,000.00 18,000.00 19,000.00 21,000.00 27,000.00
၁၆၃ Daihatsu Move Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 20,000.00
၁၆၄ Daihatsu Move Latte Japan 8,400.00 8,800.00 9,300.00 10,000.00 20,000.00
၁၆၅ Daihatsu Terios Kid Japan 16,000.00 17,000.00 18,000.00 19,000.00 21,000.00
၁၆၆ Ford Edge U.S.A/ Canada 17,700.00 19,700.00 21,900.00 24,300.00 27,000.00
၁၆၇ Ford Explorer Eddie Bauer U.S.A 20,300.00 22,600.00 25,100.00 27,900.00 31,000.00
၁၆၈ GMC Yukon Denali Dubai 36,000.00 40,000.00 44,500.00 49,500.00 55,000.00
၁၆၉ Haima-7 China 13,500.00 14,500.00 15,000.00 17,000.00 21,000.00
၁၇၀ Honda Airwave Japan 14,000.00 15,000.00 16,000.00 18,000.00 24,300.00
၁၇၁ Honda Cross Road Japan 26,000.00 28,000.00 29,000.00 32,000.00 35,000.00
၁၇၂ Honda CR-V Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 24,000.00 38,000.00
၁၇၃ Honda Elysion Japan 32,000.00 33,000.00 35,000.00 39,000.00 46,000.00
၁၇၄ Honda Step WGN Japan 24,000.00 25,000.00 27,000.00 29,000.00 34,000.00
၁၇၅ Honda Vamos Hobio Japan 7,200.00 7,600.00 8,000.00 8,800.00 22,000.00
၁၇၆ Honda Pilot (SUV) U.S.A 25,000.00 26,000.00 27,000.00 30,000.00 * 38000.00
၁၇၇ Hummer H3 Japan 29,000.00 31,000.00 32,000.00 35,000.00 42,000.00
၁၇၈ Hummer H2 Japan 62,000.00 *65000.00 68,000.00 75,000.00 90,000.00
၁၇၉ Hyundai Veracruz S' Korea 17,500.00 18,500.00 19,400.00 21,600.00 27,000.00
၁၈၀ Hyundia H1 S' Korea 14,500.00 15,000.00 16,000.00 17,500.00 21,000.00
၁၈၁ Hyundai Santafe MLX S. Korea 14,500.00 15,000.00 16,000.00 17,500.00 21,000.00
၁၈၂ Infiniti QX 56 Japan 37,000.00 39,000.00 41,000.00 46,000.00 57,000.00
၁၈၃ Jeep Liberty U.S.A 15,500.00 17,000.00 19,000.00 21,000.00 23,400.00
၁၈၄ Jeep Patriot Japan 12,000.00 13,000.00 14,500.00 16,500.00 18,000.00
၁၈၅ Jeep Wrangဴler U.S.A 19,700.00 21,900.00 24,300.00 27,000.00 30,000.00
၁၈၆ KIA/Hyundai Mohave S' Korea 23,000.00 25,500.00 28,500.00 31,500.00 35,000.00
၁၈၇ KIA Sportage/ Tucson/
Tucson IX/ Sorento TLX
S' Korea 13,100.00 15,400.00 16,900.00 19,600.00 22,300.00
၁၈၈ Land Rover Landrover Japan/UK 32,000.00 34,000.00 35,000.00 39,000.00 57,000.00
၁၈၉ Land Rover Range Rover Japan/UK 61,000.00 64,000.00 68,000.00 74,000.00 78,500.00
၁၉၀ Land Rover Range Rover (2000 CC) Japan/UK 32,000.00 34,000.00 36,000.00 40,000.00 * 50000.00
၁၉၁ Lincoln MKT AWD U.S.A 28,500.00 30,000.00 31,500.00 35,000.00 42,000.00
၁၉၂ Lincoln MKX U.S.A 27,500.00 29,000.00 30,500.00 34,000.00 41,000.00
၁၉၃ Lincoln Navigator U.S.A 21,000.00 23,100.00 25,400.00 27,900.00 30,700.00
၁၉၄ Mazda CX-7 Japan 23,000.00 24,000.00 26,000.00 28,000.00 45,000.00
၁၉၅ Mercedes Benz GL-550 Germany 58,000.00 62,000.00 65,000.00 72,000.00 * 90000.00
၁၉၆ Mercedes GL 450 Germany 32,800.00 36,500.00 40,500.00 45,000.00 49,500.00
၁၉၇ Mercedes Benz GLK U.S.A 24,000.00 26,000.00 29,000.00 33,000.00 37,000.00
၁၉၈ Mercedes Benz ML350 (M Class) Germany 51,000.00 53,000.00 56,000.00 62,000.00 * 78000.00
၁၉၉ Mercedes Benz R Class U.S.A 34,500.00 38,500.00 43,000.00 47,500.00 53,000.00
၂၀၀ Mitsubishi Delica D5 Japan 29,000.00 30,000.00 32,000.00 35,000.00 39,000.00
၂၀၁ Mitsubishi Grandis Japan 30,000.00 31,000.00 33,000.00 36,000.00 52,000.00
၂၀၂ Mitsubishi Minica Japan 7,300.00 7,700.00 8,000.00 8,800.00 9,700.00
၂၀၃ Mitsubishi Outlander Japan 20,000.00 21,000.00 22,000.00 24,000.00 40,000.00
၂၀၄ Mitsubishi Pajero Japan 25,000.00 26,000.00 27,000.00 30,000.00 61,000.00
၂၀၅ Mitsubishi RVR Japan 13,400.00 14,100.00 14,900.00 16,600.00 20,000.00
၂၀၆ Nissan Ad Wagon Japan 7,700.00 8,000.00 8,400.00 9,300.00 22,000.00
၂၀၇ Nissan Cube Japan 8,700.00 9,200.00 9,600.00 11,000.00 26,000.00
၂၀၈ Nissan Juke Japan 12,100.00 12,800.00 13,500.00 15,000.00 18,000.00
၂၀၉ Nissan Murano Japan 27,000.00 28,000.00 30,000.00 33,000.00 62,000.00
၂၁၀ Nissan Patrol Japan 40,000.00 44,000.00 48,400.00 53,200.00 58,520.00
၂၁၁ Nissan Serena Japan 27,000.00 28,000.00 30,000.00 32,000.00 38,000.00
၂၁၂ Nissan Stagea Japan 23,000.00 24,000.00 25,000.00 28,000.00 50,000.00
၂၁၃ Nissan X-Trail Japan 16,000.00 17,000.00 18,000.00 19,000.00 48,000.00
၂၁၄ Porsche Cayenne Germany 76,000.00 * 80000.00 * 90000.00 * 100000.00 * 120000.00
၂၁၅ Porsche Panamera Germany 78,000.00 82,000.00 86,000.00 96,000.00 * 120000.00
၂၁၆ Subaru Forester Japan 19,000.00 20,000.00 21,000.00 23,000.00 44,000.00
၂၁၇ Subaru Legacy Touring Wagon Japan 21,000.00 22,000.00 23,000.00 25,000.00 49,000.00
၂၁၈ Subaru Outback Japan 27,000.00 28,000.00 30,000.00 32,000.00 52,000.00
၂၁၉ Subaru Stella Japan 11,000.00 11,000.00 12,000.00 13,000.00 19,000.00
၂၂၀ Suzuki Escudo Japan 22,000.00 23,000.00 24,000.00 26,000.00 32,000.00
၂၂၁ Suzuki Every Japan 8,300.00 8,700.00 9,100.00 10,000.00 18,000.00
၂၂၂ Suzuki Mr Wagon Japan 14,000.00 15,000.00 15,000.00 17,000.00 19,000.00
၂၂၃ Toyota Alphard Japan 19,000.00 20,000.00 21,000.00 23,000.00 61,000.00
၂၂၄ Toyota Alphard G Japan 32,000.00 33,000.00 35,000.00 39,000.00 42,000.00
၂၂၅ Toyota Alphard V Japan 34,000.00 42,000.00 44,000.00 48,000.00 52,000.00
၂၂၆ Toyota Bb Japan 18,000.00 19,000.00 20,000.00 23,000.00 25,000.00
၂၂၇ Toyota Corolla Rumion Japan 13,000.00 14,000.00 15,000.00 16,000.00 33,000.00
၂၂၈ Toyota Estima Japan 33,000.00 35,000.00 36,000.00 40,000.00 53,000.00
၂၂၉ Toyota Estima Hybrid Japan 41,000.00 43,000.00 45,000.00 50,000.00 55,000.00
၂၃၀ Toyota FJ Cruiser Japan 18,400.00 20,400.00 22,700.00 25,200.00 28,000.00
၂၃၁ Toyota Fortuner Japan 16,000.00 18,000.00 20,000.00 22,000.00 25,000.00
၂၃၂ Toyota Harrier Japan 30,000.00 32,000.00 33,000.00 37,000.00 41,000.00
၂၃၃ Toyota Harrier Hybrid Japan 41,000.00 44,000.00 46,000.00 50,000.00 59,000.00
၂၃၄ Toyota Hiace Wagon Japan 29,000.00 30,000.00 32,000.00 35,000.00 52,000.00
၂၃၅ Toyota Highlander/ Highlander
(Cross Over)
Japan 21,000.00 23,300.00 25,900.00 28,800.00 32,000.00
၂၃၆ Toyota Hilux Surf Japan 35,000.00 37,000.00 38,000.00 42,000.00 46,000.00
၂၃၇ Toyota Ipsum Japan 14,000.00 15,000.00 15,000.00 17,000.00 32,500.00
၂၃၈ Toyota Ist Japan 14,000.00 15,000.00 15,000.00 17,000.00 29,000.00
၂၃၉ Toyota Kluger L Japan 15,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 47,000.00
၂၄၀ Toyota Landcruiser Japan 58,000.00 61,000.00 64,000.00 71,000.00 78,000.00
၂၄၁ Toyota Landcruiser(GXR 8) Japan 39,000.00 41,000.00 43,000.00 48,000.00 * 60000.00
၂၄၂ Toyota Land Cruiser LX10 Japan 23,000.00 26,000.00 29,000.00 32,000.00 36,000.00
၂၄၃ Toyota Landcruiser Prado Japan 36,000.00 37,000.00 39,000.00 43,000.00 53,000.00
၂၄၄ Toyota Lexus IS 250 Japan 30,000.00 33,300.00 37,000.00 40,500.00 44,000.00
၂၄၅ Toyota Lexus GX-460 Japan 34,000.00 36,000.00 38,000.00 42,000.00 53,000.00
၂၄၆ Toyota Lexus GX 470 Japan 45,000.00 47,300.00 49,700.00 54,700.00 65,600.00
၂၄၇ Toyota Lexus LX 570 Japan 51,000.00 53,000.00 56,000.00 62,000.00 * 78000.00
၂၄၈ Toyota Lexus RX, GYL 10W Japan 63,000.00 67,000.00 * 70000.00 77,000.00 92,000.00
၂၄၉ Toyota Lexus RX Series Japan 25,000.00 26,300.00 27,700.00 30,700.00 39,000.00
၂၅၀ Toyota Noah Japan 17,000.00 17,000.00 18,000.00 20,000.00 34,000.00
၂၅၁ Toyota Rav4 Japan 22,000.00 23,000.00 24,000.00 26,000.00 34,000.00
၂၅၂ Toyota Rush Japan 15,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 28,000.00
၂၅၃ Toyota Sequoia Japan 32,000.00 34,000.00 36,000.00 40,000.00 * 50000.00
၂၅၄ Toyota Sienna Japan 15,400.00 17,000.00 19,000.00 21,000.00 23,000.00
၂၅၅ Toyota Vanguard Japan 30,000.00 32,000.00 33,000.00 37,000.00 47,000.00
၂၅၆ Toyota Vellfire Japan 29,500.00 32,800.00 36,400.00 40,500.00 45,000.00
၂၅၇ Toyota Vellfire Hybrid Japan 37,500.00 39,500.00 41,500.00 46,000.00 57,500.00
၂၅၈ Toyota Venza U.S.A 17,500.00 18,500.00 19,500.00 21,500.00 27,000.00
၂၅၉ Toyota Verso Japan 15,300.00 17,000.00 18,900.00 21,000.00 23,000.00
၂၆၀ Toyota Voxy Japan 19,000.00 20,000.00 21,000.00 23,000.00 34,000.00
၂၆၁ Toyota Wish Japan 16,000.00 16,000.00 17,000.00 19,000.00 33,000.00
မွတ္ခ်က္။           (၁) 1350 CC ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို Model Year 2007 မွ 2011 အထိ တန္ဘုိး USD 5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား
                            ႏိုင္ၿပီး 2012 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
                      (၂) အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက One Stop
                           Services အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
                      (၃) (၈.၁၁.၂၀၁၂) ရက္ေန႕အတည္ျပဳသည္။