လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား (Hatchback)

Fri, 12/21/2012 - 12:28 -- Anonymous (not verified)
Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand Name C/O CIF (USD) Remak
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hatchback
Alfa Romeo 147 Japan 22800 24000 25300 26600 28000 40000
BMW 1 Series Germany 19700 20700 21800 23000 24200 34500
Daihatsu Boon Japan 8060 8490 8930 9410 9900 14200
Daihatsu Esse Japan 6680 7030 7400 7790 8200 11700
Daihatsu Mira Japan 9690 10200 10700 11300 11900 17000
Daihatsu Sonica Japan 11500 12100 12700 13400 14100 20200
Honda Fit (1500 CC) Japan 10000 11000 11500 12000 12500 18000
KIA Pride S' Korea 6270 6600 6950 7320 7700 11000
Mazda Demio Japan 10000 11000 11500 12000 12500 18000
၁၀ Mazda Verisa Japan 12500 13100 13800 14500 15300 21900
၁၁ Mercedes Benz A Class Japan 21700 22800 24000 25300 26600 38000
၁၂ MG 3 1350 CC China 2013 Moel Only 9000
၁၃ Mini Cooper Germany 11200 11700 12400 13000 13700 19500
၁၄ Mitsubishi Colt Japan 10300 10800 11400 12000 12600 18000
၁၅ Nissan Dualis Japan 17300 18200 19100 20100 21200 30300
၁၆ Nissan March Japan 10600 11100 11700 12400 13000 18500
၁၇ Nissan Note Japan 11300 11900 12500 13200 13900 19800
၁၈ Nissan Tiida Japan 13400 14100 14900 15700 16500 23500
၁၉ Subaru Pleo Japan 9690 10200 10700 11300 11900 17000
၂၀ Suzuki Cervo Japan 8150 8570 9030 9500 10000 14300
၂၁ Toyota Aygo Japan 2013 Model Only 19000
၂၂ Toyota Blade Master Japan 13400 14100 14800 15600 16400 23400
၂၃ Toyota Lexus (CT 200 H) UK 19300 20300 21400 22500 23700 33800
၂၄ Toyota Passo Japan 9000 10000 10500 11000 11500 16300
၂၅ Toyota Porte Japan 10000 11000 11500 12000 12600 18000
၂၆ Toyota Ractis Japan 8000 9000 10000 11000 13000 18000
၂၇ Toyota Raum Japan 10000 11500 12500 13500 14000 20000
၂၈ Toyota Vitz F Japan 10000 11000 11500 12000 12600 18000
၂၉ Toyota Prius Japan 14300 15000 15800 16600 17500 25000
၃၀ Toyota Prius C Japan 10800 11400 12000 12600 13300 19000
၃၁ Volkswagen Polo UK 10800 11400 12000 12600 13300 19000
မွတ္ခ်က္။     (၁)      1350 CC ​ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို 2008 Model မွ 2012 Model အထိ Model Year မခြဲျခားဘဲ တန္ဘိုး USD -
                            5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး 2013 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
                  (၂)      အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက Internet  
                            အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စိစစ္၍ One Stop Services အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။