ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ပြည်တွင်းတွင် SKD/ CKD စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် Safety ပိုင်း ဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေငြာခြင်း

Fri, 08/23/2019 - 08:59 -- ictuser

ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ပြည်တွင်းတွင် SKD/ CKD စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် Safety ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက် အတွင်း လျှောက်ထား ဆောင်ရွက် ရမည် ဖြစ်ပါသည်-

 

စက်စွမ်းအား(Max)

 

  •  Engine Power (Max)    -       450 cc
  •  Diesel Engine ဖြစ်ပါက (1 Cylinder)

အတိုင်းအတာ

  •  ယာဉ်အလျား (Max)       -       4250 mm (13.9ft)
  • ယာဉ်အနံ (Max)             -       1500 mm (4.9ft)
  • အမြင့်(Max)                   -       2000 mm (6.5ft)

တင်အား (Max)

  • သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်        -       500 kg
  • လူစီးသုံးဘီးမော်တော်ယာဉ်      -       5 P (ယာဉ်မောင်းသူအပါအဝင်)

ဝင်ရိုးအရေအတွက်(Max)                   -       (2) Axle

Axle Capacity (Max)                        -       1000 kg

Tyre Size (Max)                               -       5.00 -12

  • အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ချက်များမှာ အများဆုံးခွင့်ပြုမည့် ကန့်သတ်ချက်များဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်ပြီး ယာဉ်တစ်စီးချင်းစီအတွက် မူလထုတ်လုပ်သူမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စက်ရုံ ထုတ် Specification ပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း တိကျမှန်ကန် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။
  •  မူလစက်ရုံထုတ် ယာဉ်ကို ပြုပြင် ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲထားခြင်းများ ခွင့်မပြု။
  • Specification များကို စိစစ်ရာတွင် ယာဉ်သည် ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသော မူလစက်ရုံထုတ်ယာဉ်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်ပါက Catalogue မူရင်းများ၊  သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း (Government Body) မှ ထုတ်ပေး ထားသော Type Approval Certificate များပူးတွဲတင်ပြနိုင်ရမည်။

 

                                                                                                            မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

                                                                                                                                                         ( ၁၉.၈.၂၀၁၉)