ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၅/၂၀၁၉)

Tue, 09/24/2019 - 06:49 -- eiprdep

ကုက္ကိုလ်သစ်ခွဲသားများ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခွင့်မပြုကြောင်း အသိပေးကြေညာသည့် သတင်းလွှာ

သတင်းလွှာ (၅/၂၀၁၉)