ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာ (၅/၂၀၁၈)

Fri, 08/10/2018 - 06:47 -- eiprdep

ပို့ကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးကြေး၊ သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးနှင့် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်ပါအချက်များ ပြင်ဆင်ခြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ကြေးများကို ၁၃-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ သတ်မှတ်ကောက်ခံမည့် သတင်းလွှာ