ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုတို့၏ စာရင်း

Tue, 01/28/2020 - 09:19 -- ictuser

၂၀၁၇  ခုနှစ်အတွင်း  ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ပြည်လည်ပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃) ခုအား စတင်ကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀) အတွင်း ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို  မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် ထည့်သွင်းကြရန်နှင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးထားသော  ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ပတ်သိမ်းခြင်းအပါအဝင် တည်ဆဲဉပဒေများနှင့် အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ၂၀၁၇  ခုနှစ်အတွင်း  ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ပို့ကုန်ရငွေ ပြည်လည်ပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃) ခုအား  ပူးတွဲပါ PDF Fileတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages