ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး “Ease of Doing Business Ranking တိုးတက္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး” သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကား

Fri, 06/08/2018 - 08:59 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “Ease of Doing Business Ranking တိုးတက္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္မွကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး” သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages