ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး “ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး” သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Mon, 07/02/2018 - 08:12 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးျမွင့္ တင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္း အေဝး” သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages