ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ USAID-funded Private Sector Development Activity မွ Chief of Party ျဖစ္သူ Mr. Steve Parker ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 02/19/2019 - 08:52 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ USAID-funded Private Sector Development Activity မွ Chief of Party ျဖစ္သူ Mr. Steve Parker  ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages