ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ METRO Wholesale Myanmar Ltd မွ Commercial Director ျဖစ္သူ Mr. Hyacinthe Cloarec ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 09/11/2019 - 04:50 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ METRO Wholesale Myanmar Ltd မွ Commercial Director ျဖစ္သူ Mr. Hyacinthe Cloarec ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည္ခန္းမ(၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages