ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ European Commission Directorate General for Trade ၏ Deputy Director General ျဖစ္သူ Mrs. Helena Konig ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 02/21/2019 - 07:55 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ European Commission Directorate General for Trade ၏ Deputy Director General ျဖစ္သူ Mrs. Helena Konig ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages