ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Daraz Myanmar Company Limited ၏ Managing Director ျဖစ္သူ Mr. Franciscus Maas ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံ ေတြ႔ဆံု

Wed, 05/08/2019 - 06:33 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Daraz Myanmar Company Limited ၏ Managing Director ျဖစ္သူ Mr. Franciscus Maas  ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages