ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Asia Development Bank ၏ Office of the General Counsel, Private Sector Legal Group ၏ Officer-in-Charge/ Principal Counsel ျဖစ္သူ Mr. Nicholas Moller ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 05/08/2019 - 07:46 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္ေန႔ (၁၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Asia Development Bank ၏ Office of the General Counsel, Private Sector Legal Group ၏ Officer-in-Charge/ Principal Counsel ျဖစ္သူ Mr. Nicholas Moller  ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ(၂)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages