ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Mitsubishi Corporation ၏ President and CEO ျဖစ္သူ Mr. Takehiko Kakiuchi ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အားလက္ခံ ေတြ႔ဆံု

Thu, 03/21/2019 - 09:55 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၅:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Mitsubishi Corporation ၏ President and CEO ျဖစ္သူ Mr. Takehiko Kakiuchi ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages