ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံသံရံုးမွ Economic and Commercial Counselor ျဖစ္သူ Mr. Xie Guoxiang ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 03/21/2019 - 09:38 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံသံရံုးမွ Economic and Commercial Counselor ျဖစ္သူ Mr. Xie Guoxiang ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages