ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္ (World Economic Forum-WEF) ၏ အာရွ၊ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Justin Wood အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 07/05/2018 - 04:43 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖိုရမ္ (World Economic Forum-WEF) ၏ အာရွ၊ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Justin Wood အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages