ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Asia Pacific International Wines and Spirit Alliance Ltd (APIWSA) မွ Mr. Matthieu Glorieux, Managing Director, Pernod Ricard Myanmar ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Mon, 04/01/2019 - 10:40 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Asia Pacific International Wines and Spirit Alliance Ltd (APIWSA)  မွ Mr. Matthieu Glorieux, Managing Director, Pernod Ricard Myanmar ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages