တရုတ္ဘာသာစကား Level-2 ႏွင့္ Level-3 သင္တန္းဆင္းပြဲ

Fri, 08/30/2019 - 07:20 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ (၀၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သာ တရုတ္ဘာသာစကား Level-2 ႏွင့္ Level-3 သင္တန္းဆင္း ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages