ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအေျခခံသင္ တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈) ႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္း ပြဲအခမ္းအနား

Fri, 03/22/2019 - 06:56 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအေျခခံသင္ တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈) ႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္း ပြဲအခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးနွင့္ ကုူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages