ဆြမ္းဆန္ေတာ္ ေလာင္းလွဴပြဲသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ တက္ေရာက္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴ

Thu, 03/21/2019 - 09:14 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ (၁၅:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဥပၸါတသႏၵိေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ အလွဴမ႑ပ္အမွတ္ (၄၃) ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ ဆရာေတာ္ျကီး (၂၅၅) ပါးႏွင့္ သီလရွင္ (၁၄) ပါးတို႔ကို ဆြမ္းဆန္ေတာ္ ေလာင္းလွဴပြဲသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ တက္ေရာက္ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ေလာင္းလွဴ

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages