စိုက္ပ်ိဳးရလြယ္ကူ၊ လ်င္ျမန္စြာေငြဝင္တဲ့ မုန္ညင္းႀကီး

Mon, 01/07/2019 - 06:58 -- admin_ygn

     အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေဆာင္းသီးႏွံ မုန္ညင္းႀကီးကို ဧကက်ယ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးလာတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ထမင္းဝိုင္းမွာ မုန္ညင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳး စီမံစားေသာက္ၾကပါတယ္။ သည္ဘက္ေဒသမွာ မုန္ညင္းကို  အခ်ဥ္တည္  စဥ့္အိုး မ်ားနဲ႔ေလွာင္ၿပီး  ႏွစ္ေပါက္ေရာင္းခ်တဲ့သူမ်ား ရွိေနပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးရလြယ္ကူၿပီး  ရက္ေျခာက္ဆယ္ခူးဆြတ္ေရာင္းခ်ရတဲ့အတြက္  လ်င္ျမန္စြာ  ေငြဝင္တဲ့ သီးႏွံျဖစ္ ေၾကာင္းသိ ရပါတယ္။
      ''မုန္ညင္းႀကီးမ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးေရးမ်ိဳးဆိုင္ႀကီးမ်ားမွာ တစ္ထုပ္ ငါးေထာင္က်ပ္နဲ႔ ဝယ္ပါတယ္။ တစ္ထုပ္ တစ္ဧကစာ အပင္အေရအတြက္ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေပမယ့္ ပိႆာခ်ိန္ ငါးရာထြက္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးရလြယ္ပါတယ္။ ေျမျပင္ႏြားေခ်း ဆယ္စီး ခန္႔ ျဖန္႔ခင္းပ်ိဳးေစ့ခ် ေကာက္႐ိုးအုပ္ၿပီး ေရပါးပါးေ လာင္းေ ပးရပါတယ္။ ေနာက္ ႏွစ္လဆို ခူးဆြတ္လို႔ရပါၿပီး၊ တစ္ဧကကုန္က်စရိတ္ တစ္သိန္းခန္႔ ကုန္က်ပါတယ္။ လက္ရွိေပါက္ေဈး တစ္ပိႆာ တစ္ေထာင္ေရာင္းရေတာ့ တစ္ဧကေလးသိန္းေက်ာ္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိပါတယ္။ အခ်ဥ္တည္ ေရာင္းခ်တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အခင္းျပတ္ ဝယ္ၾကပါတယ္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးညႇင္း၊ မိုးေကာင္း၊ ကသာ၊ ဗန္းေမာက္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားက အဝယ္မ်ားပါတယ္''လို႔ ေတာင္သူဦးေက်ာ္မင္းစိန္က ေျပာပါတယ္။
မုန္ညင္းမွာ ေဒသအေခၚအရ ကိုက္လန္၊ ႐ိုးတံရွည္၊ မုန္ညင္းသီး၊ မုန္ညင္းႀကီး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပမယ့္ ႏွစ္ေပါက္မုန္ညင္းခ်ဥ္ျပဳလုပ္တာ မုန္ညင္းႀကီးတစ္မ်ိဳးသာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဈးကြက္ဝင္လ်င္ျမန္စြာေငြဝင္တဲ့ မုန္ညင္းႀကီးကို ေတာင္သူမ်ား တိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးသင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။          ၾကည္ႏိုင္ဦး (အင္းေတာ္)

 

Border Trade News

Pages