စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဗဟိုေကာ္မတီ(၁/၂၀၁၉) ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

Mon, 03/25/2019 - 11:08 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၃)၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၉) ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠဌ၊ စီးပြာေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္ အမွာ စကား ေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages