ကမ္ဘာ့လ္ဘက်တင်ပို့မှု ၁ ဒသမ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်း

Fri, 10/07/2011 - 09:34 -- Anonymous (not verified)

တရုတ်နိုင်ငံမှအပ ကမ္ဘာ့လ္ဘက်ထုတ်လုပ်မှုဟာ ၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီလမှ သြဂုတ်လအထိ ၁ ဒသမ ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ကြောင်း လ္ဘက်အသင်းရဲ့ စာရင်းများအရသိရပါတယ်။ ယခုနှစ် ပထမ ၈ လမှာ ကမ္ဘာ့လ္ဘက်ထုတ်လုပ်မှု ကီလို ၁၂၂၄ ဒသမ ၅၆ သန်းရှိပြီး ယခင်နှစ်အလားတူကာလက ကီလို ၁၂၄၇ ဒသမ ၇၉ သန်းရှိခဲ့ကြောင်း