သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

သွင်းကုန်တင်သွင်းခွင့်ရှိသော နိုင်ငံခြားငွေများ

၁။         ပြည်ပမှ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့် (Import Right) သတ်မှတ်ထားရှိသော ဝင်ငွေ (၉) မျိုးအား ပယ်ဖျက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၂၄)ရက် ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၆/၂၀၁၂)အရ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များရှိ မည်သည့်နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းများမှလက်ကျန်များကိုမဆို သွင်းကုန်တင်သွင်းခွင့် အပါအဝင် လွတ်လပ်စွာသုံးစွဲခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။

၂။         ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက ငွေလွှဲစာတမ်း (Normal L/C (or) TT)ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါသည်။ ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် သွင်းကုန်တင်သွင်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များမှတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကို ပေးချေရာ၌ အောက်ဖော်ပြပါ ငွေကြးအမျိုးအစားများဖြင့် ပေးချေဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည် -

            ( က )  အမေရိကန်ဒေါ်လာ

            ( ခ )  ယူရို

            ( ဂ )  စင်္ကာပူဒေါ်လာ

            ( ဃ )  ဂျပန်ယန်း

            ( င )  တရုတ်ယွမ်

၃။         နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု နည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါက တရုတ် ၊ ထိုင်း ၊ အိန္ဒိယနယ်စပ်တို့တွင် နှစ်နိုင်ငံဒေသသုံးငွေကြေးဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းခွင့်ပြုပါသည်။

၄။         တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် Incoterms (Inernational Commercial Terms)

            ( က )  FOB (Free on Board)

            ( ခ )  CFR (Cost and Freight)

            ( ဂ )  CIF (Cost Insurance and Freight)

            ( ဃ )  CIP (Carriage and Insurance Paid To)

            ( င )  EXW (Ex Works)

တင်သွင်းခွင့်မရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများ

၅။         ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်မပြုသော ကုန်ပစ္စည်း၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ(၄) ရက် အမိန့်အမှတ် (၈/၂၀၁၃) အရ ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့် မပြုသော ကုန်ပစ္စည်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည် -

            ( က )  ဘီယာ

            ( ခ )  စီးကရက်

            ( ဂ )  တည်ဆဲဥပဒေအရ ကန့်သတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း

၆။         ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ် နေပြည်တော်နှင့် ပို့ကုန် သွင်းကုန်ရုံး(ရန်ကုန်)တို့တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကို အောက်ဖော်ပြပါ  အဖွဲ့အစည်းများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

            ( က )  မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေနှင့် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အထူးကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေတို့အရ မှတ်ပုံတင်ထားသော အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီများ -

                      (၁)     လီမိတက်ကုမ္ပဏီများ (နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအပါအဝင်)

                      ( ၂ )    ဖက်စပ်ကော်ပိုရေးရှင်း / ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်

            ( ခ )  သမဝါယမအသင်းဥပဒေအရ တည်ထောင်ထားသော သမဝါယမအသင်းလီမိတက်များ

            ( ဂ )  ထုတ်ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါရှိရမည့် စာရွက်၊ စာတမ်းများ

                      (၁)     ကုမ္ပဏီ၏ Phone ၊ Fax ၊ Email တို့ပါရှိသည့် Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ။

                      (၂)      ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်းကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Online စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေးသော ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (အများပိုင်ကုမ္ပဏီများအတွက် လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ခွင့်လက်မှတ်အပါအဝင်) နှင့် ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်တို့အား Print Out ထုတ်ထားသည့် မိတ္တူအထောက်အထားများ။

                      (၃)     ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ လိပ်စာ၊ ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံနှင့် လက်မှတ် နမူနာတို့ ပါဝင်သော ဓာတ်ပုံဇယား ။

                      (၄)     MIC ခွင့်ပြုမိန့်(MIC ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လျှောက်ထားသောကုမ္ပဏီများသာ)

                      (၅)     လျှောက်ထားသူ MD/Director ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် / PASSPORT မိတ္တူ။

                      ( ၆)    အခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှ လွှဲပို့သည့် Capital Brought In, Bank အထောက်အထား (ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအတွက်သာ) (မူရင်း၊ မိတ္တူ)။                                                                                               

၇။         လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး၊ပြင်ဆင်ချက်၊မိတ္တူမှန် လျှောက်ထားခြင်းအတွက် တင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများမှာ

            ( က )  သက်တမ်းတိုး (ရုံးချုပ်)

                      ( ၁ )   ရုံးချုပ်တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ Letter Head ပါ မူရင်းဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်လိပ်မူပြီး တင်ပြစာ

                      ( ၂ )    လိုင်စင် မူရင်းတင်ပြရမည်။

                      ( ၃ )   သက်ဆိုင်ရာနယ်စပ်စခန်းမှ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ အရာရှိမှ တင်သွင်းရန် ပစ္စည်းလက်ကျန် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်

                      ( ၄ )   ထသက သက်တမ်းရှိရမည်။

            ( ခ )  သက်တမ်းတိုး (နယ်စခန်း)

                      ( ၁ )   သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ Letter Head ပါ မူရင်းတင်ပြစာ

                      ( ၂ )    လိုင်စင် မူရင်းတင်ပြရမည်။

                      ( ၃ )   သက်ဆိုင်ရာနယ်စပ်စခန်းမှ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊အရာရှိမှ တင်သွင်းရန် ပစ္စည်းလက်ကျန် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်

                      ( ၄ )   ထသက သက်တမ်းရှိရမည်။         

            ( ဂ )  ပြင်ဆင်ချက်

                      ( ၁ )   စခန်းပေါက်ပြင်ဆင်ရာတွင် နိုင်ငံတူ၊ မျက်နှာစာတူ စခန်းပေါက်များသာ ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါသည်။

                      ( ၂ )    ကုန်ရောင်းသူအမည်နှင့် လိပ်စာပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကုန်ဝယ်သူအမည်နှင့် လိပ်စာပြင်ဆင်ခြင်း၊ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တန်ဖိုးပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ပင်ရင်းနိုင်ငံပြင်ဆင်ခြင်းများကို ပြင်ဆင်ခွင့်မပြုပါ။

                      ( ၃ )   မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်အား ပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားရာတွင် စာလုံးပေါင်းမှားယွင်း၍ ပြင်ဆင်ခြင်းကိုသာ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

                      ( ၄ )   Model , Brand, Specifcication စသည့် အချက်များအား ပြင်ဆင်ရန် အတွက် တင်ပြရာတွင် မူအရ ခွင့်ပြုနိုင် / မပြုနိုင် တင်ပြလျှောက်ထားလာသည့် အခြေအနေများအပေါ်မူတည်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့ တင်ပြရမည်။

            ( ဃ )  မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားခြင်း/ထုတ်ပေးခြင်း။ထုတ်ပေးထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ပျက်ဆီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့် မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားပါက ဆောင်ရွက်မှု အခ ကြေးငွေကျပ် (၅၀၀၀) ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပါသည် -

                      ( ၁ )   ကုမ္ပဏီ Letter Head ပါ မူရင်းဖြင့် တင်ပြသည့်စာ

                      ( ၂ )    လိုင်စင်ပျောက်ဆုံးကြောင်း နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာတွင် ကြေငြာချက်

                      ( ၃ )   ပျောက်ဆုံးနေသည့် နေရာဒေသမှ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း၏ ထောက်ခံချက်

                      ( ၄ )   တင်သွင်းရန် ပစ္စည်းလက်ကျန်၊ ကျန်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး

၈။         သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ ( ၃ ) လ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါ သည်။ ပထမအကြိမ် သက်တမ်းတိုး ( ၂ ) လ ၊ ဒုတိယအကြိမ် သက်တမ်းတိုး ( ၁ ) လ ခွင့်ပြုပါသည်။

သွင်းကုန်လိုင်စင် ပြင်ဆင်ခြင်း

၉။         ခွင့်ပြုပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်ပါ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအရည်အသွေး ၊အရေအတွက် စသည့်များ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိမလာမီ ကြိုတင်၍ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိလာပြီးမှ အထက်ပါအချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်တင်သွင်းသည့် ပမာဏပြင်ဆင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းကို တစ်ဖက်ဖော်ပြပါ ပြင်ဆင်ကြေးများနှင့် အပိုကြေး (ဒဏ်ကြေး) များ ပေးဆောင်ရမည် -

စဉ်

အကြောင်း  အရာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်

(၁)လ အတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၁) လကျော်မှ (၃) လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၃) လ ကျော်မှ (၆) လ အတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၆) လ ကျော်မှ လျှောက်ထားခြင်း

မှတ်ချက်

၁။

ပြင်ဆင်ကြေး

ပြင်ဆင်ချက်  (၁) ချက်လျှင်

ပြင်ဆင်ချက် (၁) ချက်လျှင်

ငွေကျပ်-၅၀၀၀ိ/-

ပြင်ဆင်ချက် (၁) ချက်လျှင်

ငွေကျပ်-၅၀၀၀ိ/-

ပြင်ဆင်ချက် (၁) ချက်လျှင်

ငွေကျပ်-၅၀၀၀ိ/-

ပြင်ဆင်ချက် (၁) ချက်လျှင်

ငွေကျပ်-၅၀၀၀ိ/-

ပို့/သွင်း သတင်း လွှာ (၅/၁၈)

၂။

အပိုကြေး (ဒဏ်ကြေး)

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀

 

သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း

၁၀။       ခွင့်ပြုပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်များအား ပြန်လည်အပ်နှံလျှင် အပ်နှံကြေး (၁) စောင်လျှင် (၅၀၀၀) ကျပ် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ကာလ ကျော်လွန်ပြီးမှ ပြန်လည်အပ်နှံပါက အောက်ဖော်ပြပါ အပိုကြေးများ ပေးဆောင်ရမည် -

စဉ်

အကြောင်း

အရာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်

(၁)လ အတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၁) လကျော်မှ (၃) လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၃) လ ကျော်မှ (၆) လ အတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၆) လ ကျော်မှ လျှောက်ထားခြင်း

မှတ်ချက်

၁။

အပိုကြေး (ဒဏ်ကြေး)

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀

 

သွင်းကုန်လိုင်စင်အပ်နှံရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ

၁၁။       အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

            ( က )  ကုမ္ပဏီမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးသို့ လိပ်မူပြီး Letter Head မူရင်းပါ တင်ပြလျှောက်ထားသည့်စာ

            ( ခ )  လိုင်စင် မူရင်းပါရှိရမည်။

            ( ဂ )  သက်ဆိုင်ရာနယ်စပ်စခန်းမှ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ အရာရှိမှ တင်သွင်းရန် ပစ္စည်းလက်ကျန် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်

သွင်းကုန်လိုင်စင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၂။       သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားပါက အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည် -

            ( က )  ၆၀၀ိ/- ကျပ်တန် တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်လွှာ(Online Print Out)

            ( ခ )  Proforma Invoice မူရင်း (သို့မဟုတ်) အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (Sale Contract) မူရင်း

            ( ဂ )  ထောက်ခံချက်လိုအပ်သည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်ပစ္စည်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၏ ထောက်ခံချက်

လမ်းညွှန်ချက်ဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်များ (၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲ အတွက် အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် လမ်းညွှန်ချက်ဆိုင်ရာ ကောက်နှုတ်ချက်များနှင့် လာရောက်ပြသမည့် ကျောက်မြတ်ရတနာနှင့် အခြားကုန် ပစ္စည်းများ တရားဝင် ပို့ဆောင်ရေး နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ-

 

(၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲအတွက် အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေး လမ်းညွှန်ချက်ဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်များ

အပိုင်း(၁)

 • တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲကာလအတွင်းတင်သွင်းလာသော ပြသမည့်ပစ္စည်းများအတွက် နန်နင်းအကောက်ခွန်ဌာနမှ စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ဗဟိုစီမံချက်များကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Nanning International Convention and Exhibition Centerတွင် (၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Nanning International Convention and Exhibition Centerတွင် အထူး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ရုံးအားဖွင့်လှစ်ထားပြီး ပြပွဲအတွက်တင်သွင်းလာမည့်ကုန်စည်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း များကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြပွဲအတွက် ကုန်စည်များအား အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် အချိန်မီပြင်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ပြသသူများအနေဖြင့် Agent များအား ကုန်စည်စာရင်းကို ကြိုတင်ပေးထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Agent အနေဖြင့် ပြပွဲပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များအား ကြိုတင်အတည်ပြုထားရန်နှင့်ကြေညာလွှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လျှောက်လွှာများအား မှန်ကန်မှုရှိစေရန် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြသသူများအနေဖြင့် လေယာဉ်ဖြင့်လာရောက်ရာတွင်ပြသမည့်ပစ္စည်းအားမိမိတို့နှင့်တပါတည်း ယူဆောင်မည့် အာဆီယံမူဝါဒအားတရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲတွင်ကျင့်သုံးခြင်းမပြုရ၊ ပြည်ပမှ ပြသမည့် ပစ္စည်း များအား အထွေထွေကုန်စည်များနှင့်ပတ်သက်၍ အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်ပေးမည့် Agent များ ထံပေးပို့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြပွဲတွင်ပြသမည့် ကုန်စည်များအား မိမိတို့နှင့် တပါတည်း ယူဆောင် လာပါက တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး၊ ဝင်ခွင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း မိမိဘာသာ ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်း၊ အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း စသည်တို့အား ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • နန်နင်းလေဆိပ်တွင် လမ်းညွှန်ပေးရန်နှင့် ခရီးဆောင်အဖြစ် သယ်ဆောင်လာသည့် ပစ္စည်းများအား အကောက်ခွန် ရှင်းလင်းခြင်း ဆောင်ရွက် ရာတွင် ကူညီရန်အတွက် ကုန်စည်ပြပွဲ တာဝန်ခံရုံးနှင့် တရားဝင် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုရုံးမှ ဝန်ထမ်းများအား တာဝန်ချထား ပေး ကြောင်း။
 • တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသူများအား တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဝင်ခွင့် ပြုမည် မဟုတ်သည့်အပြင် ကုန်ပစ္စည်းများအား သက်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်များမှ တဆင့် ပြန်လည်ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပွဲစီစဉ်သူနှင့် ၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် နန်နင်းကုန်စည်ပြပွဲစင်တာရှိ နန်နင်းအကောက်ခွန်ရုံးတွင် တင်သွင်းမှု ကြေညာချက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြပွဲကာလအတွင်း ရောင်းချခဲ့သည့် အသေးစား ပစ္စည်းများအတွက် အကောက်ခွန်ရုံးတွင် ထောက်ခံ ချက်များ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး သွင်းကုန်ခွန် များနှင့် အခြားအခွန်များ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြပွဲကာလအတွင်း သင့်တော်သော အရေအတွက် အားသွင်းကုန်ခွန် ပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲ ရောင်းချခွင့်ပြုသော်လည်း ဥပဒေအရ သွင်းကုန် တန်ဖိုးမြင့်အခွန်နှင့် စားသုံးခွန်များအားပေး ဆောင်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း။
 • ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား ဆက်သွယ်ရေး စက်ကိရိယာများ တင်သွင်းမှုအတွက် သတင်းထောက်များ အနေဖြင့် ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှ ထုတ်ပေးထားသည့် ထောက်ခံချက် လက်မှတ်ရှိရမည်ဖြစ် ကြောင်း။
 • အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀ဝဝ) ထက်ပိုသော နိုင်ငံခြားငွေအား တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ယူဆောင်လိုပါက အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရာတွင် ရေးသား ဖော်ပြ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြပွဲကာလပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့်သူများအနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀ဝဝ) အောက်ရှိသော နိုင်ငံခြားငွေအား ပြန်လည်ယူဆောင်ခွင့်ပြုပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀ဝဝ) ထက်ပိုပါက အကောက်ခွန်တွင် ကြေညာလွှာပုံစံ ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်/ထွက်မည့် ခရီးသည်များအနေဖြင့် တရုတ်ယွမ်ငွေ (၂၀,ဝဝဝ) အား သယ် ဆောင်ခွင့်ရှိကြောင်း။
 • ခရီးသည်များအနေဖြင့် ရွှေနှင့်ရွှေထွက်ပစ္စည်းများအား ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန် အတွက်သာသင့်တော် သည့်ပမာဏဖြင့်သယ်ဆောင်ခွင့်ရှိကြောင်း။
 • တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ခရီးသည်များသယ်ဆောင်လာသည့် ဘာသာရေးပုံနှိပ်စာအုပ်များနှင့်ရုပ်သံ ဖိုင်များအားကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန် အတွက်သာ ခွင့်ပြုသော်လည်း ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမည့် ပမာဏထက်ပိုသော ပစ္စည်းများအား သယ်ဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်း။

 

(၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲအတွက် အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက် ကောက်နုတ်ချက်များ

 

အပိုင်း (၂)

 • ပြပွဲတွင် ပြသမည့်ကုန်စည်များအတွက် ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စုံစမ်းစစ် ဆေးနိုင်ရန်အတွက် နန်နင်း အကောက်ခွန် ဌာနမှ နန်နင်း၊ ကွေ့လင်၊ ပေးဟိုင် စသည့် လေဆိပ်များ၊ ပေးဟိုင်၊ ဖန်ချန်းကန်စသည့် ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ဖျင်ရှန်၊ သုဉ်းရှင့် စသည့် ကုန်တွင်း နယ်စပ်ပေါက်များတွင် အထူးစစ်ဆေးရေးနေရာများသတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ် ကုမ္ပဏီ များ ငှားရမ်းထားပါကြောင်း။
 • စားသောက်ကုန်များ ထုတ်ပိုးရာတွင် စားသောက်ကုန်အမည်၊ ခင်းကျင်းပြသမည့်သူ၏ အမည်၊ နိုင်ငံ၊ ပြပွဲအမှတ်၊ ပြခန်းအမှတ်၊ အရေအတွက်နှင့် အလေးချိန်တို့ကို ဖော်ပြရမည်ဖြစ် ကြောင်း။
 • ပိုးမွှားများပါနိုင်သည့် တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်၊ ကပ်ရောဂါနှင့် အခြားထိခိုက်စေ တတ်သောပိုးမွှားများ၊ တိရစ္ဆာန်အသေကောင်များ၊ မြေဆီ မြေဆီ မြေသြဇာများကို အထောက်အပံ့ပေးသည့် တိရစ္ဆာန်များနှင့် အပင်များ စသည်တို့အား တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်သွင်းခွင့်မပြုေြ ကာင်း။
 • ပြပွဲပြီးနောက်ပြသသည့်ပစ္စည်းအား တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း၌ ရောင်းချလိုပါက ပြသသူ(သို့မဟုတ်)၎င်း ၏ကိုယ်စားလှယ်မှ e-CIQ စနစ်ဖြင့် တရားဝင်လျှောက်ထားရန်လိုပြီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ပစ္စည်းများ သယ်ယူလာမည့်သူများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်သွားမည့် သတင်းအချက်များအား http://www.caexpo.org တွင် ဖော်ပြထားကြောင်း။
 • အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်များနှင့် ၎င်းတို့၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရန်လိုမည့်အခြား ပစ္စည်းများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ် ရေးဌာနမှခွင့်ပြုချက်နှင့် တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်မှထုတ်ပေးသည့် ရောဂါပိုးမွှားကင်း စင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်တို့ပါရှိပါက ကန့်သတ်မရှိဘဲတရုတ်နိုင်ငံသို့သယ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း။

 

(၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲအတွက် လာရောက် ပြသမည့် ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် အခြား ကုန်ပစ္စည်းများ တရားဝင်ပို့ဆောင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

 

 • အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများကို တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲလာရောက် ပြသမည့်နိုင်ငံမှ တရားဝင်တာဝန်ပေးအပ်ထားသော ထောက်ပို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတို့ချိတ်ဆက်လျက် ကုန်စည်ပြပွဲ ကျင်းပရာ နေရာအရောက် ပို့ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ တည်း အပေါ်တွင်သာပြု လုပ်သည်မဟုတ်ဘဲ၊ ကျန်အာဆီယံနိုင်ငံများအပေါ်တွင် လည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ယခုအခါ အာဆီ ယံနိုင်ငံအချို့မှ ၎င်းတို့၏ အဖိုးတန်ကျောက် မျက်များကိုစတင်ချိတ်ဆက်တင်ပို့နေပြီဖြစ်ပါသည်။
 • ပစ္စည်းများအားကုန်သေတ္တာတစ်လုံးတည်းတွင် ထည့်သွင်းလျက်တင်ပို့ပါက ကုန်ကျစရိတ်များစွာ သက်သာနိုင်ပါကြောင်း၊ တို့အပြင် လုံခြုံရေး ကုဒ်နံပတ်များ ပါဝင်သောခရီးဆောင်အိတ်များတွင် ထည့်သွင်းလျက် လေယာဉ်ကုန်သေတ္တာဖြင့်လည်း တင်ပို့နိုင်ပါသည်။
 • ယခုနှစ်တွင် သယ်ဆောင်လာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး အပေါ်အာမခံကြေး (Deposit) အဖြစ်အကောက်ခွန် (Customs Duty) ကို အပြည့်အဝအရင်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ (၆၅ မှ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းကြား) ရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြပွဲတွင်မရောင်းရသည့် ပစ္စည်းများကို ပြန်လည် သယ်ဆောင်သည့်အခါ အကောက်ခွန်ထံမှကျသင့်သော အခွန်အခများ ပေးဆောင်၍ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
 • အကောက်ခွန်တွင် ကြိုတင်ပေးသွင်းထားသည့် ငွေများအနက်မှ ပြန်အမ်းငွေကို ရရှိရန်လျှောက် ထားရမည်ဖြစ်ရာ ပြပွဲပြီးဆုံးသည့်အခါ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များက ရက်အနည်းငယ်အကြာ ထပ်မံစောင့်ဆိုင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • တစ်နိုင်တစ်ဆွဲ (hand carry) ဖြင့် သယ်ဆောင်လာပြီး အပ်နှံပါက လေဆိပ်ရှိ အကောက်ခွန်ဌာနတွင် စစ်ဆေးမှုပြုရမည်ဖြစ်ရာ အချိန်ကြာမြင့် နိုင်သည့်အတွက် ပစ္စည်းပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် (၇)ရက်ခန့်ကြို တင်လာရောက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များသည် ပစ္စည်းများကို အစစ်ဆေးခံရန် ကြိုတင်ရောက်ရှိရမည့် နေ့ရက် (၇) ရက်နှင့် အကောက်ခွန်ဌာနထံမှ ပြန်အမ်းငွေကို ရရှိရန် ပြပွဲအပြီး (၇) ရက်ခန့် ထပ်မံ နေရမည်ဖြစ်သဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်များ ထပ်မံတက်နိုင်သဖြင့် လေယာဉ်ဖြင့် တင်ပို့သည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ပါက ကုန်ကျစရိတ် ပိုမို သက်သာ မည်၊
 • (Hand Carry) ဖြင့် သယ်ဆောင်မည်ဆိုပါက ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းစာရင်းကိုတရုတ်ဘက်မှထောက်ပို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီထံသို့ ကြိုတင် ပေးပို့ရန်လိုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာမဟုတ်သည့် ကုန်သည် များကို တစ်နိုင်တစ်ဆွဲ (hand carry) နည်း လမ်းဖြင့် သယ်ဆောင် လာမည် ဆိုပါက ကျောက်မျက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ပင် (၎င်းပစ္စည်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော) အခွန်အခများပေး ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ကျောက်မျက်ရတနာမဟုတ်သည့် ကုန်စည်များကို မြန်မာဘက်မှ နန်နင်းရှိ စီးပွားရေးသံမှူးရုံးသို့ပို့ ဆောင်ရာတွင် ထုတ်ပိုးစာရင်း (packing list) နှင့် ကုန်ရောင်းပြေစာ (Invoice)နှင့် ပြသမည့် ပြခန်းနံပါတ် တို့ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • နန်နင်းရုံးမှ ကုန်စည်ပြပွဲကျင်းပရာ ပြခန်းတစ်ခုစီအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးနိုင်ရေးအတွက်ကုန်ကျစ ရိတ်မှာ Bondex Logistics Co.,Ltd မှ ယူသည့် ဝန်ဆောင်ခ-(၃) တန်ဆံ့ကုန်တင်ကား (ယွမ်-၃၅၀)၊ (၅) တန်ဆံ့ ကုန်တင်ကား (ယွမ်-၆၀ဝ) နှင့် Sinotrans Guangxi Logistics Co.,Ltd မှယူသည့် ဝန်ဆောင်ခအနည်းဆုံး (၁) ပေပတ်လည်ပုံး အရွယ်အစား ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးတစ်ပုံးလျှင်(၇၅ယွမ်)တို့ဖြစ်ပါ သည်။
 • မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် နယ်စပ်မှတစ်ဆင့်တင်ပို့လာမည့် ကျောက်မျက်ရတနာ မဟုတ်သော ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ပိုင်ရှင်များ ထံသို့ မိမိတို့၏ ကုန်စည်များကို နန်နင်းမြို့ ရှိ စီးပွားရေးသံမှူးရုံးမှ ပြပွဲသို့ Bondex Logistics Co.,Ltd နှင့် Sinotrans Guangxi Logistics Co., Ltd စသည့်ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုအနက်သင့်လျှော်သည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ တစ်ခုခုဖြင့် တင်ပို့ရေးစီစဉ်ရာတွင် ကျသင့်မည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို အပြေအကျေ ကြိုတင်ပေးချေပါမည်ဟူသော ကတိကဝတ်ကို ရယူထားရန်နှင့် တရုတ်ဖက်မှ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များကို ၎င်းနေ့ရှိ ယွမ်ငွေနှင့် ကျပ်ငွေပေါက် ဈေးဖြင့် တွက်ချက်၍ အကြောင်းကြားသည့်အခါ ငွေပမာဏအပြည့်အဝကို အချိန်မီလွှဲပို့နိုင်ရေးစီစဉ် ထားရှိစေရန် လိုအပ်ကြောင်း

(က) ကုမ္ပဏီ Letter Head (မူရင်း)ပါ လျှောက်လွှာ
( ခ ) ၆၀ဝ ကျပ်တန်အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်၍ PIAC Online လိုင်စင်လျှောက်လွှာ
( ဂ ) Invoice & Sale Contract (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် Sale Contract တင်ပြရန်မလိုပါ)
(ဃ) ထောက်ခံချက်ဖြင့် လျှောက်ထားသော ပစ္စည်းများဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ထောက်ခံချက်အထောက်အထားများ 

Fully Online Licensing System User Guide Book

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်