2- အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာတိုးမြှင့်ပေးခြင်းကို ထိုင်းနိုင်ငံအတည်ပြု

Thu, 10/27/2011 - 08:25 -- Anonymous (not verified)

အနိမ့်ဆုံးလစာတိုးမြှင့်ပေးခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံက အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့က ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေအကြီးအကျယ် လွှမ်းမိုးတဲ့ ဒဏ်ကိုခံနေတဲ့ စက်မှုကဏ္ဍကအစီအစဉ်တွေကို စောင့်ဆိုင်း နေရတဲ့အတွက် အစီအမံချမှတ်မှတ်မဲ့လုပ်ငန်းကို ရွှေ့ဆိုင်းထားရပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကိုယ်စားလှယ်များကော်မတီက