“ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (၃/၂၀၁၈) အစည္းအေဝး”

Thu, 06/21/2018 - 05:35 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (၃/၂၀၁၈) အစည္းအေဝး” သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားၾကီး ၾကပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages