“ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပိုင္ခြင့္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား’’

Thu, 04/04/2019 - 06:44 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မွဳဦးစီးဌာန၊ မူပုိင္ခြင့္ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေဒါက္တာစိမ့္သႏၱာထြန္းက“ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပိုင္ခြင့္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ မ်ား’’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးက နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages