၂၀၀၆ ခုနှစ်မော်ဒယ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မော်ဒယ်အထိ တင်သွင်းခွင့်ပြုမည့် Pick Up/Space Cab/Extra Cab/Open Cab မော်တော်ယာဉ်ဈေးနှုန်းများ

Tue, 10/18/2016 - 06:39 -- ictuser
စဉ် Brand Sub-Brand Country of
Origin
စည်းကြပ်တန်ဖိုး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ-USD) မှတ်ချက်
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Space Cab                            
Chevrolet Colorado Thailand/USA 7460 8520 9740 11140 12720 14540 16620 18470 20520 22800 24000  
Dodge Ram 1500 USA 9010 10300 11770 13460 15380 17570 20090 22320 24800 27550 29000  
Dodge Ram 2500/
Ram 23500
USA 10880 12430 14210 16240 18560 21210 24240 26930 29930 33250 35000  
Ford F150 USA 8700 9950 11370 12990 14850 16970 19390 21550 23940 26600 28000  
Ford F250 USA 9320 10660 12180 13920 15910 18180 20780 23090 25650 28500 30000  
Ford F350 USA 10260 11720 13400 15310 17500 20000 22860 25390 28220 31350 33000  
Ford Ranger Thailand/USA 6530 7460 8530 9740 11130 12730 14540 16160 17960 19950 21000  
GMC Canyon USA 6840 7810 8930 10210 11660 13330 145240 16930 18810 20900 22000  
Isuzu D-Max Thailand 6220 7100 8120 9280 10600 12120 13850 15390 17100 19000 20000  
၁၀ Mazda BT-50 Japan/Thailand 6220 7100 8120 9280 10600 12120 13850 15390 17100 19000 20000  
၁၁ Mitsubishi L200/Triton Japan/Thailand 6220 7100 8120 9280 10600 12120 13850 15390 17100 19000 20000  
၁၂ Nissan Frontier/Navara USA/Thailand 6840 7810 8930 10210 11660 13330 15240 16930 18810 20900 22000  
၁၃ Nissan Titan Japan/USA 8700 9950 11370 12990 14850 16970 19390 21550 23940 26600 28000  
၁၄ Toyota Hilux Vigo/Revo Thailand/Malaysia 6840 8710 8930 10210 11660 13330 15240 16930 18810 20900 22000  
၁၅ Toyota Tacoma USA 6840 7810 8930 10210 11660 13330 15240 16930 18810 20900 22000