ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႔ဥကၠဌ၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ “ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႔၏ (၁/၂၀၁၈) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး” သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Thu, 08/02/2018 - 10:04 -- adminDep

ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႔ဥကၠဌ၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံံုးအမွတ္ (၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႔၏ (၁/၂၀၁၈) ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး” သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages