ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီ အျမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္၊ အျမဲတမ္းဒုတိယျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Mr. Zong Guo Ying ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 03/28/2019 - 07:07 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီ အျမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္၊ အျမဲတမ္းဒုတိယျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Mr. Zong Guo Ying ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages