ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ Canada Trade Link ကုပၼဏီမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ Hon. Bryon Wilfert ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 04/02/2019 - 10:50 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂ ရက္ေန႔ (၁၂:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ Canada Trade Link ကုပၼဏီမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ Hon. Bryon Wilfert (တိုရမ္တိုျမိဳ႕အေျခစိုက္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္) ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages