ဗီယက်နမ် သီဟိုဠ်တင်ပို့မှု ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်ရရှိ

Mon, 10/24/2011 - 07:35 -- Anonymous (not verified)

ဗီယက်နမ် သီဟိုဠ်လုပ်ငန်းရှင်များဟာ ယခုနှစ်လက်ရှိအချိန်ထိ သီဟိုဠ်တန်ချိန် ၁၁၄၀၀၀ တင်ပို့ပြီ၊ ဝင်ငွေအားဖြင့် ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်ပြီလို့ ဗီယက်နမ် သီဟိုဠ်အသင်း  (VINACAS) မှ ပြောကြားပါတယ်။ သီဟိုဠ်ကဏ္ဍမှ တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာ