ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ပြည်တွင်းတွင် SKD/ CKD စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်Safety ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေငြာခြင်း

Fri, 08/23/2019 - 08:59 -- ictuser

ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ပြည်တွင်းတွင် SKD/ CKD စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည့် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို ၂၆-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ စ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်Safety ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါသတ်မှတ်ချက် အတွင်း လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်-

 

စက်စွမ်းအား(Max)

 

  •  Engine Power (Max)    -       450 cc
  •  Diesel Engine ဖြစ်ပါက (1 Cylinder)

အတိုင်းအတာ

  •  ယာဉ်အလျား (Max)       -       4250 mm (13.9ft)
  • ယာဉ်အနံ (Max)             -       1500 mm (4.9ft)
  • အမြင့်(Max)                   -       2000 mm (6.5ft)

တင်အား (Max)

  • သုံးဘီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်        -       500 kg
  • လူစီးသုံးဘီးမော်တော်ယာဉ်      -       5 P (ယာဉ်မောင်းသူအပါအဝင်)

ဝင်ရိုးအရေအတွက်(Max)                   -       (2) Axle

Axle Capacity (Max)                        -       1000 kg

Tyre Size (Max)                               -       5.00 -12

  • အထက်ဖော်ပြပါကန့်သတ်ချက်များမှာအများဆုံးခွင့်ပြုမည့်ကန့်သတ်ချက်များဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်ပြီးယာဉ်တစ်စီးချင်းစီအတွက်မူလထုတ်လုပ်သူမှသတ်မှတ်ထားသည့်စက်ရုံ ထုတ်Specificationပါသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်းတိကျမှန်ကန် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။
  •  မူလစက်ရုံထုတ်ယာဉ်ကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲထားခြင်းများခွင့်မပြု။
  • Specificationများကိုစိစစ်ရာတွင်ယာဉ်သည်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီထုတ်လုပ်ထားသောမူလစက်ရုံထုတ်ယာဉ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ပါကCatalogueမူရင်းများ၊  သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်း(Government Body)မှ ထုတ်ပေး ထားသော Type Approval Certificate များပူးတွဲတင်ပြနိုင်ရမည်။

 

                                                                                                            မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

                                                                                                                                                         ( ၁၉.၈.၂၀၁၉)