ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး “10th Package of AFAS ဆိုင္ရာ Protocol, Horizontal Commitment and Specific Commitment မ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ေရး ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး” သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Thu, 06/07/2018 - 08:32 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “10th Package of AFAS ဆိုင္ရာ Protocol, Horizontal Commitment and Specific Commitment မ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ေရး ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး” သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages