ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Brewers Association of Myanmar မွ Chairman ျဖစ္သူ Mr. Rene Sanchez Valle ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 03/28/2019 - 07:20 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Brewers Association of Myanmar မွ Chairman ျဖစ္သူ Mr. Rene Sanchez Valle ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages