ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆန်တင်ပို့သူများ ပြပွဲသို့ ပိုမိုပါဝင်ပြသလာခြင်း

Mon, 10/31/2011 - 08:43 -- Anonymous (not verified)

ဂျာမဏီနိုင်ငံ Cologne မြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၈ ရက်မှ ၁၂ ရက်ထိ ကုန်စည်ပြပွဲ the Anuga Trade Exhibition ပြပွဲသို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဆန်တင်ပို့သူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုင်းအစိုးရ၏ ဆန်အာမခံဖြစ်ရေးအစီအစဉ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာသို့ ပထမဆုံးဖော် ထုတ်ပြသခဲ့သော်လည်း တုံ့ပြန်မှုနည်းလျှက်ရှိ သည်။ ပြည်တွင်းမှာ ရေလွှမ်းမိုးမှု ဆိုးရွား စွာဖြစ်ပေါ်နေမှုက စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်သော်လည်း