ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ PT. AFI FARMA (Pharmaceutical Industries) မွ Chief Executive Officer ျဖစ္သူ Mr. Arief Prasetya Harahap ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဧည့္...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “Ease of Doing Business Ranking တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ Doing Business Mission အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံု သည့္အစည္းအေဝး” သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔၊ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံမွ Mr. Abdelazim Hassan Ahmed Musa ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ (၅) ၾကိမ္ ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ (၂၅) ၾကိမ္ေျမ...

Pages